NOS <3 Detroit

NOS <3 DETROIT

 

17 September 2020

NOS <3 DETROIT


Bakom Galleri NOS gömmer sig sex konstnärer som arbetar med galleriet. På NOS arbetar vi oftast med att ge rampljuset till andra konstnärskollegor, men i detta samarbete med Detroit (liksom med Alta Art Space, Malmö 2019) har vi i utbyte med varandra kunnat ge oss själva en utställningsmöjlighet. Vi har fått en inblick i andra konstnärsdrivna verksamheter, pratat med personerna bakom och lärt känna nya konstnärskollegor. I texterna nedan finns kortare verk beskrivningar från oss som deltar.


Leonela Lilja

Leonelas process är intuitiv, hittade objekt, delar av foton, sparade minnessaker och material möts och blir till ett nytt objekt eller installation. Materialen återanvänds tillsammans med nya delar och bildar hela tiden nya variabler. Leonela använder sig själv som narrativ och arbetar med frågor om mellanförskap, identitet och minnen.


Filippa Nilsson Kallhed

Tuggade bubbelgum, tömda plastförpackningar, sugrör, fingrar, passionsfrukt, näsa, morot, fot med strumpa, syntethår.


Detta är ting som Filippas skulpturgrupp De alldagliga består av eller härstammar ifrån. Filippa arbetar med skulptur och installation som har sin utgångspunkt i existerande, ”enkla” saker och språk från vardagliga situationer. Denna platsspecifika installation i gallerirummets skyltfönster består av objekt i hennes omedelbara närhet som satts ihop i en collageaktig process.


Jakob Westberg

Jakob använder kroppen som utgångspunkt, material och ramverk i ett utforskande av dess inre och yttre värld. I utställningen visas ett verk ur den pågående skulpturserien Dummy; som utforskar kropp, material och monumentalitet.
”Skulpturserien Dummy bygger på ett dagligt möte mellan mig och verken, mina avtryck i materialen är det som blir min kommande dags arbetsbord. Genom en rituell dialog tar skulpturerna form, som monument över stundens tankar, rörelser och impulser växer de förbi mig.”


Kristoffer Palmgren


Kristoffer arbetar med skulptur och fotografi i kombination med biologiska system där verken talar om parallella, osynliga världar och människans förgänglighet och att människokroppen snarare är en kollektiv boplats än en enskild individ. Till NOS <3 Detroit har Kristoffers skulpturer i form av knutna nävar tillverkats av odlingsmedium och placerats i en gynnsam miljö för att få mikroorganismer att gro ut och kolonisera skulpturerna. Efter en tid har skulpturerna dokumenterats och satts ihop i digitala collage som resulterat i de tre fotografierna; Superman 1,2,3.


Lisa Lundgren

"Man går upp på scenen, tar av sig hatten, bugar och går av" Det är själva livet sa pappa. Det fastnade . Vår korta tid på scenen gör vi alla olika men ändå nästan likadant. Livet och döden går hand i hand, som jag och mitt måleri. Jag målar det som pågår bredvid mig eller det som befinner sig sig inom mig.


Ludvig Helin

Hans arbete rör sig, som jag ser det, i gränslandet mellan abstraktion och narration. Det finns en nyfikenhet kring när avläsningen av måleriet och målningen skiftar från en abstrakt emotionell avläsning, till någonting mimiskt och igenkännbart. Arbetet hanterar såväl färg och form som musikalitet och andra synestetiska aspekter och målningarna tenderar hela tiden till att ha något av en dubbelnatur. Att lägga sig i det mycket svårmanövrerade gränslandet kräver mycket av sin utövare och Ludvig Helin har uppvisat en enorm arbetskapacitet och dedikation till att hitta in i och utvidga sitt måleriska fält.

Kristina Jansson


Ingrid Jansson

Till utställningen och samarbetet med Detroit har Ingrid tagit med sig avtryck från Galleri NOS. Lokalen som NOS besitter var tidigare ett dagis för hundar. När föreningen tog över utrymmet så renoverades platsen för att passa de nya behoven. Mitt i galleriet på NOS löper ett spår tvärs över lokalen där tidigare en vägg stod. Den har Ingrid tagit fasta på och gjutit av. Den nedrivna väggen står för skapandet och förändring av rum och symboliserar nästan en grundsten till hur galleriet kunde uppstå.

Med den flexibla silikonen har Ingrid skapat former, när de har stelnat har hon lagt till objekt och förvandlat formerna till associativa figurationer.Med stöd av Stockhoms Stad