News

Upcoming Exhibitions

Galleri NOS proudly presents Of Plants and Ghosts, a duo exhibition by Nils Ekman and Hiroko Tsuchimoto which reimagines ontological realities and relationships within the more-than-human realms.


Responding to the effects of Anthropocentrism in modern industrial society, Hiroko Tsuchimoto unfolds the colonial notion of nature. Through filters of non-Western Other and vegetal beings, she reconfigures the historical narratives. She engages with the research subject by applying her critical and creative thoughts on the relationships and gaps between art, science, and epistemology. Bringing the interaction between human and nonhuman agencies to the forefront, the project aims to make our imagination open beyond nation states and representations. Tsuchimoto offers a space for reflection through sound, drawings and textile work in the exhibition. There she shares the process of her research In Between the Parallels which is based on her interpretation of Parallel Botany, a field guide of imaginary plants written by Leo Leonni in 1977, and correspondences with her floral companion, hydrangeas, which have had their features and living transformed through botanical expeditions and human curiosity/desires.


The work presented by Nils Ekman consists of a series of photographic prints of entities that partially resemble fruits or flowers. But on closer inspection, shapes and textures similar to organs, skin and glass are also found. Despite their tangible realism, the objects constitute entirely fictitious representations created in a 3D modeling software. Hovering between the familiar and the strange, between the beautiful and the repulsive, the objects in this imaginary photographic index take their point of departure from the peculiar flora found in Hieronymus Bosch's painting The Garden of Earthly Delights from the late 15th century. The painting depicts a state where the boundaries between humans, minerals and plants are blurred. According to art historians, these hybrid elements symbolize how human sin distorts God's creation. But the painting can also be interpreted as a prophetic vision of a possible future state where our taxonomic hierarchies have dissolved. Similarly, the series of hybrid entities in Ekman's spectral index can be seen as a prophetic vision of whatever transformations our current era will leave behind.


Hiroko Tsuchimoto is a Japanese-born, Stockholm-based artist. She began her career at Musashino Art University in Tokyo (BA: 2008) and went on to study at Konstfack (MFA: 2010), Kungl. Konsthögskolan (2011), and St Lucas School of Arts Antwerp (MA: 2021). Tsuchimoto has been working with her artistic research that unfolds memories of imperial violence through the history of gardens combined with personal anecdotes.

Nils Ekman is a visual artist based in Malmö. He received his BFA from Umeå Academy of Fine Arts in 2016 and his MFA from Malmö Art Academy in 2018. Working primarily with sculpture and digital visualization his artistic practice revolves around the intertwinement of technology, body and nature.


The exhibition is open 16-25 September 2022.
Vernissage: 16 September, 5-8 pm
Hours: Saturday-Sunday, 12-3 pm (otherwise by appointment only)


The exhibition is supported by Kulturrådet, Region Stockholm and Stockholms Stad.


Image: Iinuma, Y., sōmokuzusetsu vol. 4, 1832, via National Diet Library, Japan. The image has been modified.


Ongoing Exhibitions

Tryck på "Inspelade samtal" eller använd QR-koden för att komma till Soundcloud där du kan lyssna på våran presentation om utställningen och några frågor som vi har ställt till de inbjudna konstnärera.

2021 kontaktade Galleri Syster oss och frågade om vi ville curera en utställning på temat vänskap i arbete. Såklart ville vi det! Men det var svårare än vi tänkt. Vi har under året diskuterat vidare om vad vänskap är och inte är. Vi har försökt att komma bort från vänskap som klyscha där allt enbart är positivt och rosenskimrande. Istället har vi försökt se vänskap ur andra perspektiv än just de friktionsfria. Vänskap kan också innefatta beroende, hierarkier, anpassning, den kan vara påtvingande och präglad av separation. Från detta kom vi in på relationer, med relationer menar vi allt från ytliga, vardagliga, yrkesrelationer, kärleksrelationer, ja alla möjliga relationer i stort sett. Varje möte skapar en unik ny inre värld, någonting som man bär med sig även då man inte umgås. Det blir som en parallell värld som är helt subjektiv och växer och ändras i ens egna tankar och minne. Utifrån detta kom vi fram till utställningens ramverk- världar.


Under tiden vi diskuterat och snurrat runt i olika ämnen så har vi kollat på konstnärer kopplade till det vi pratat om. Hela processen i val av ramverk och konstnärer har varit organisk och i högsta grad kollektiv. De tre deltagande konstnärerna som vi valt ut; Anna-Karin Rasmussons, Valeria Montti Colque och Mattias Eliasson berör alla vänskap på olika sätt i sitt arbete. De jobbar installationsbaserat med ett säreget bildspråk och bildvärld som vi fastnat för. Deras världar förstärker och kompletterar varandra.


Estetiken i Anna-Karin Rasmussons installationer och videos är väldigt brutal och kan vid första anblick upplevas mörk och läskig. När man tittar vidare upptäcker man sårbarhet, relationer, intimitet och omsorg. Hennes installationer har en känsla av att vara omsluten i en kropp. Karaktärerna i verken bär på, släpar och tar hand om andra. För att sedan falla, bränna sig och ge en känsla av att sitta fast i en läskig loop.


Valeria Montti Colques arbeten är som ett eget växande kosmos där varje verk är en planet. Verken som är gjorda i allt från pinnar, akvareller och tyg växer fram genom ett kollektivt arbete, där hennes relationer med andra är en del av slutresultatet. Till skillnad från de andra två konstnärerna som arbetar mer inåt exploderar Valerias utåt. Mytologiska väsen blandas upp med vardagliga händelser i en magisk värld som tar över rummet.


Mattias Eliasson arbetar väldigt undersökande i sitt konstnärskap och använder sig av alldagliga material, både sådant som han hittar och som han producerar själv. Han bearbetar och dyker in i material som saknar ett högre värde men genom sitt berättade ger han dem större mening och liv. Hans installationer bygger ofta på denna värld och relation han byggt med materialet genom arbetet. Hans verk är ofta drömskt ljussatta och ligger i gränslandet mellan det vackra och läskiga.


Galleri Nos som drivs av sju konstnärer är ett ateljékollektiv och galleri i Tallkrogen, Stockholm. Lokalen var innan oss ett hunddagis vid namn “nos mot nos” därav vårt namn. 2016 när vi startade var vi en grupp nyutexaminerade konstnärer som ville ha en gemensam arbetsplats och ett utställningsrum som erbjöd en tillgänglighet och ett komplement till Stockholms kommersiella gallerier. Vi ville skapa det vi själva saknade. Vi började att bjuda in kollegor från våra nätverk att ställa ut men har under åren utvecklat detta. För att bredda vad och vilka som visas och för att undvika att bara ställa ut vänner görs nu mer vårt urval genom att vi årligen utlyser ett open call. Detta gör att vi också knyter nya kontakter, eftersom Nos till stor del också är en social plattform. Vi gör också utbyten och samarbeten med andra konstnärsdrivna plattformar där vi bland annat haft utställningar i varandras lokaler, och nu agerar vi kuratorer hos Galleri Syster. /NOS


Utställningen pågår i Galleri Systers lokaler i Luleå t o m 24 september:
tisdagar kl 12 - 15
onsdagar kl 18-20
lördagar kl 12-15

Previous Exhibitions

ADDRESS

Kaggeholmsvägen 39, 11260 Enskede

T: Tallkrogen